Publisert i "Schäferhunden".  Skrevet av Liv Evjen i 2001.