INGODDS X - kull:

 

BH AD IPO1 INGODDS DOCCAS Kkl ble den 2. november 2019 paret/mated med  N U CH BH AD IPO2 FALKØEN'S VASKO Kkl LBZ     4 x VA1.

 

               Født: 4. januar 2020  1 hanvalp/male and 2 tisper/females  

N U CH BH AD IPO2 FALKØEN'S VASKO  Kkl LBZ  4 x VA1  (VA IPO3 Marlo v. Baccara - N U CH IPO2 Falkøen's Sheeba Kkl)

 

 

INGODDS DOCCAS med en dag gamle valper.

 

Tispevalp 4,5 uker gammel

 

 

 

 BH AD IPO1 INGODDS DOCCAS kkl  (VA IPO2 Schumann von Tronje Kkl - INT N SE U CH BH AD IPO1 Ingodds Qwissel Kkl)

 

 XAVER

 XEFFE

 XOLLIS